Anatomiya ng Pandemya


literary fiction

anatomiya ng pandemya

Ang Anatomiya ng Pandemya ay isa sa maliit na koleksiyon ng kuwentong absurdismo sa Pilipinas. Sa rebisyong ito, nakasentro ang tala sa buhay ng mga organismo sa loob ng Barangay Pandemya. Mababasa rito ang mga kuwento mula buhok, mata, bibig, balat, pusod, kuko, at talampakan. Nais ring bagtasin ng koleksiyon na ito ang mga bahagi ng katawan na namanhid na sa kaytagal na ring pagtugon ng tao sa konsumerismo, kapitalismo, sa pangil ng pasismo at neoliberalismo.

Nagkamit ang “Anatomiya ng Pandemya” ng Ikatlong Gantimpala sa Peter’s Prize for COVID Literature 2021, Chapbook Category.


TUNGKOL SA AWTOR

Nagtatrabaho bilang freelance writer, layout artist, at website specialist sa Pampanga si Maria Kristelle Jimenez. Ilan sa kaniyang mga akda ay nakatanggap ng karangalan sa Saranggola Blog Awards at Gawad Digmaang Rosas. Ang kaniyang website na Espermarya ay panaka-nakang naglalabas ng mga libreng babasahin. Ang ilan sa kaniyang mga journalistic essay ay nailalabas sa Assortedge, Philippines Graphic, Revolt Magazine PH, The Loch Raven Review, maging sa Vox Populi PH. Sa ngayon, siya ang kumakatawang founder-owner ng Rebo Press Book Publishing, Associate Editor sa Filipino ng Revolt Magazine PH, at Editor-in-chief ng Vox Populi PH.

kilalanin si maria kristelle c. jimenez

%d bloggers like this: