esperma book grant

Aripuen: Isang Nobeleta

Ang Aripuen ay salitang Pangasinense ng alipin. Ito ay kalipunan ng mga malikhaing tala mula sa loob ng piitan. Surreal ang atake ng nobeleta. Marahas sa marahas at walang pagtitimpi. Nasa pagtutol ang kahulugan ng kalayaan habang sa kabilang dako’y handog ng marangal na kamatayan ang buhay na walang hanggan. 


TUNGKOL SA AWTOR

Premyadong manunulat at makata, awtor ng Tuligsa at iba pang mga tula, Agaw Agimat, Parnaso ng Isang Bilanggong Politikal, Po(e)(li)tika: Mga Tula, Kapatiran ng Bakal at Apoy, Mga Piling Maikling Kuwento at Dagli, Paltiing: Mga Piling Tulang Prosa, Parmata at iba pang Prosa Kontra-Hegemonya, at Sardam: Mga Berso-de-Peligro, tagasalin, editor, musikero, pintor, at iskultor si R.B. Abiva. 

Hinirang siya ng GUMIL- Filipinas, Bannawag Magazine, at NCCA bilang Pasnaan 9 Outstanding Fellow for Poetry. Noong 2019 ay kanyang itinatag ang Samahang Lazaro Francisco sa lalawigan ng Nueva Ecija. Siya ay aktibong kasapi at opisyal ng Order of the Knights of Rizal at Samahang Lazaro Francisco.

kilalanin si r.b. abiva

%d bloggers like this: