Reynand O. Manaois

author | poet | PHOTOGRAPHER

Si Reynand Manaois ay isang papausbong na makata at litrarista mula sa bayan ng Mapandan. Mula Pangasinan, siya ay nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Accountancy sa isang unibersidad sa kaniyang probinsya. Siya rin ay isang meat inspector sa isang slaughterhouse mula sa kaniyang kinalakhang-bayan. Kung paano siya naligaw mula sa mundo ng mga pera patungo sa mundo ng agrikultura ay isang napakahabang kuwento.

Sa pagsusulat ng tula at pagpitik ng larawan niya naibabahagi ang mga badyá ng kaniyang buhay. Aktibo siyang miyembro ng KADLiT: Katipunan ng Alternatibong Dibuho, Liriko, at Titik; kung saan ang ilan sa kaniyang mga larawan, kuwento, at tula ay nailathala sa iba’t ibang zines at megazines ng nasabing grupo.


Sa ngayon, nailathala ang kaniyang kauna-unahang libro ng mga tula’t larawan na pinamagatang Bad•yá: Mga Tula at Larawan sa Rebo Press Book Publishing.


MGA PARANGAL:

  • “Survive and Rebuild as One” art and photography competition, Intellectual Property of the Philippines (2020)

MGA LARAWAN

Ilan sa mga larawang itinatampok ay kabilang sa koleksiyon ng mga tula’t larawan ni Reynand O. Manaois, ang Bad•yá: Mga Tula at Larawan.


%d bloggers like this: