FANTASY, NOVEL

Si Jose Rizal sa (Loob at Labas ng Kagila-gilalas na) Daigdig ni Atô

Mula sa introduksyon: Kinasangkapan ni Frank G. Rivera ang katauhan ni Atô, isang Ayta na naging kaibigan ng batang Jose Rizal sa kaniyang inilikhang daigdig. Si Atô, kabilang ang iba pang karakter na nasa hanay ng laylayan ang naging pokus ni Rivera sa paglikha ng kaniyang nobela. Masasabi na ang nobelang ito bilang ‘angkop na pagtatangka’ sa pagbuo ng mito ng laylayan.

MGA papuri SA AKLAT

Ruth Elynia Mabanglo

“Inililibid nito ang mga bagong paraan ng paglalabas-masok sa kasaysayan, kuwentong-bayan, haka-haka at guniguni habang inilulubid ang mga sitwasyong umiinog lamang sa isip at alaala ng isang bata.”

Mark Angeles

“Metikulosong naitahi sa kuwentong-buhay ng Dumagat na si Atô ang kuwento ni Jose Rizal, na noon pa’y may samot-sari nang apokripong kuwento ng kaniyang kabataan. Walang pahinang sinayang para isalaysay ang mga katutubong kaugalian, paniniwala, at panitikang-bayan ng Calamba.”

Marius D. Carlos, Jr.

“Masalimuot ang usaping Filipiñiana sapagkat maraming tradisyong patuloy na naglalaban-laban. Si Ato ang pumapagitna sa lahat ng tradisyong ito. Makasaysayan, may kasaysayan ngunit bago sa mambabasa.”


featured video

performatura excerpt reading

Educator Jan Aldous O. Virina read a chapter off of Frank G. Rivera’s “Si Jose Rizal sa (Loob at Labas ng Kagila-gilalas na) Daigdig ni Atô.” The chapter, titled “Sa Umpisa ay Dilim at Liwanag,” explores the world of protagonist Atô, an Agta, who eventually meets with the young Jose Rizal. The historical fantasy novel is the latest work and magnum opus of Rivera’s long and fruitful career.


FLIP BOOK

Nagawang lumikha ni Frank G. Rivera ng isang daigdig kung isinasabuhay ang si Gat Jose Rizal mula sa kaniyang pagkabata; ang malinaw na memorya’t imahen ng Laguna sa loob ng dantaong pananakop ng mga Espanyol; ang iba’t-ibang pangkat etniko; ang imahen ng mga duwende, kapre, maging mga Diwata; at ang pamahiin, mores, at kulturang Pilipino. Patunay lamang ang akdang “Si Jose Rizal sa (Loob at Labas ng Kagila-gilalas na) Daigdig ni Atô” sa kakayanan nitong hiwain ang noon at ngayon—habang lumilikha ng mga bagong kahulugan at konteksto.

Tingnan ang opisyal na preview mula sa FLIPHTML5 ng publikasyon.


TUNGKOL SA AWTOR

Tubong Paete, Laguna, si Frank G. Rivera ay premyadong makata’t manunulat ng maikling kuwento, dula, at mga sanaysay sa Filipino at Ingles, mandudula-direktor-aktor-kompositor-guro-scenographer sa tanghalan, radyo, telebisyon at pelikula.

Ang kanyang mga dula at mga orihinal na zarzuela ay patuloy na ipinalalabas ng iba’t ibang grupong panteatro sa mga paaralan at sa maraming tanghalan sa buong bansa. Isang lymphoma cancer-survivor, nabuo itong una niyang nobela matapos ang apat na operasyon, labing-isang sesyon ng chemotherapy, at halos isang taong singkad na pamamalagi sa ospital.

Pinarangalan siya ng bayan ng Paete nang isang museo, aklatan, galleria at teatro ang itinalaga sa ikatlong palapag ng munisipyo at tinawag na Bulwagang Frank G. Rivera.


tungkol sa ilustrador

Ang book illustrator para sa akdang “Si Jose Rizal sa (Loob at Labas ng Kagila-gilalas na) Daigdig ni Atô” ni Frank G. Rivera ay si Jeff Ryan Dizon. Si Jeff ay isang digital artist. Nakakuha siya ng kursong Architechture and Fine Arts sa PUP Sta. Mesa. Siya rin ang creator ng Witty Jepot, isang Facebook page na naglalaman ng kaniyang mga komiks. Nakapaglimbag na rin si Jeff ng dalawang comic books, ang “Gagsti, Walang Poreber” at ang “Back, Square, Circle.” Ang naging inspirasyon niya sa pagguhit para sa akdang ito ay ang mga hinahangaang komikero mula sa classic komiks ng mga Pinoy, na siya naman niyang nilapatan ng sariling interpretasyon. Para sa iba pang detalye hinggil sa kaniyang likha, maaaring padalhan ng email ang ilustrador: jeffelychie@gmail.com.

kilalanin si frank g. rivera

%d bloggers like this: